NBA中文网首页 > 直播 > NBA季前赛
2017年10月14日 10:30:00
交战记录
直播 统计 集锦
湖人
111
1节2节 3节4节
38 28 25 20
26 35 27 16
104
快船
湖人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
布鲁克-洛佩斯 20 7-12 2-5 0-0 2 2 4 0 0 0 0 216
肯塔维奥斯-卡德威尔-波普 24 4-8 1-4 0-0 1 5 6 5 3 0 2 39
泰勒-恩尼斯 15 1-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 1 3 52
拉里-南斯 21 2-4 0-0 0-2 1 6 7 2 1 0 3 34
布兰顿-英格拉姆 21 6-10 2-3 1-2 0 4 4 5 0 0 1 315
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
7 0-2 0-0 3-4 0 1 1 1 1 0 0 13
托马斯-布莱恩特 8 1-1 0-0 0-0 2 2 4 1 0 0 1 32
阿莱克斯- 27 4-6 3-4 0-0 1 2 3 3 3 0 3 111
伊维察-祖巴茨 5 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 02
布里安特-韦伯 7 2-4 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 2 34
乔丹-克拉克森 17 4-9 1-2 0-0 0 0 0 1 1 0 1 39
朱利叶斯-兰德尔 13 5-8 0-0 5-7 3 4 7 2 0 0 2 215
科里-布鲁尔 9 1-4 0-0 0-0 1 1 2 2 3 0 1 22
约什-哈特 19 4-8 0-3 1-2 1 3 4 1 0 0 2 29
凯尔- 28 1-8 0-6 6-6 0 4 4 5 0 0 5 28
没有上场
特拉维斯-威尔 没有上场
安德鲁-博格特 没有上场
鲁尔-邓 没有上场
总计 24043-88 9-2916-23 1338 5128 121 2735 111
快船队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
韦斯利-约翰逊 19 4-9 2-5 1-2 0 4 4 0 1 0 0 411
蒙特雷斯-哈雷尔 24 3-4 0-0 5-9 0 3 3 1 1 0 3 211
C.J.-威廉姆斯 36 3-9 1-4 1-1 0 2 2 5 4 0 2 48
蒂龙-华莱士 45 7-16 2-5 7-10 0 6 6 5 1 1 6 223
埃文斯 42 8-17 1-3 5-8 1 3 4 8 2 0 0 122
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
埃克- 17 3-9 0-3 1-2 2 3 5 1 0 0 2 17
贾米勒-威尔森 7 1-2 1-2 0-0 0 2 2 1 1 0 2 13
布莱斯-约翰逊 27 4-10 1-4 2-2 3 7 10 2 2 1 3 511
马绍尔-普拉姆利 9 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 4 32
威利-里德 14 2-3 0-0 2-3 1 2 3 0 0 0 1 46
没有上场
没有上场
萨姆-德克尔 没有上场
奥斯汀-里弗斯 没有上场
帕特里克-贝弗利 没有上场
布雷克-格里芬 没有上场
德安德烈-乔丹 没有上场
达尼罗-加里纳利 没有上场
路易斯-威廉姆斯 没有上场
总计 24036-82 8-2624-37 732 3923 124 2327 104
比赛耗时: | 观众人数: 16711 | 裁判:,,

相关热词搜索:湖人 快船

上一篇:2017年10月14日 国王vs勇士|直播 统计
下一篇:2017年10月5日 马卡比vs爵士|直播 统计